Thu cũ đổi mới


GIÁ NHẬP LẠI MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Cách định giá sản phẩm

Loại A: 
Là hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 99% 
(Không có vết xước, cấn móp trên thân máy).

Loại B:
Là hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 98% 
(Màn không vết xước, có không quá 2 vết xước nhỏ hơn 1cm trên lưng hoặc viền).

Cách định giá sản phẩm

Loại A:
Là Hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 99% (Không có vết xước, cấn móp trên thân máy).

Loại B:
Là Hàng đã qua sử dụng. Máy bình thường không có lỗi, chưa bị sửa chữa thay thế linh kiện, hình thức đẹp 98% 
(Màn không vết xước, có không quá 2 vết xước nhỏ hơn 1cm trên lưng hoặc viền).

iPhone XS Max

64GB
256GB
512GB
64GB

Loại A: 7.500.000đ

Loại B: 5.700.000đ

Loại C: 4.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

256GB

Loại A: 8.500.000đ

Loại B: 5.700.000đ

Loại C: 4.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

512GB

Loại A: 9.000.000đ

Loại B: 7.200.000đ

Loại C: 6.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

iPhone XS

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 6.500.000đ

Loại B: 4.700.000đ

Loại C: 3.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

256GB

Loại A: 7.500.000đ

Loại B: 5.700.000đ

Loại C: 4.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

512GB

Loại A: 8.000.000đ

Loại B: 6.200.000đ

Loại C: 5.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

iPhone XR

64GB
128GB
256GB
64GB

Loại A: 5.800.000đ

Loại B: 4.000.000đ

Loại C: 3.300.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

128GB

Loại A: 6.300.000đ

Loại B: 4.500.000đ

Loại C: 3.800.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

256GB

Loại A: 6.800.000đ

Loại B: 5.000.000đ

Loại C: 4.300.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

iPhone 11 Pro Max

64GB
256GB
512GB
64GB

Loại A: 12.500.000đ

Loại B: 10.200.000đ

Loại C:   9.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 13.500.000đ

Loại B: 11.200.000đ

Loại C:   9.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 14.000.000đ

Loại B: 11.700.000đ

Loại C: 10.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 11 Pro

64GB
128GB
256GB
64GB

Loại A: 10.000.000đ

Loại B:  8.200.000đ

Loại C:  7.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

128GB

Loại A: 11.000.000đ

Loại B:   9.200.000đ

Loại C:   8.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 11.500.000đ

Loại B:  9.700.000đ

Loại C:  8.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 11

64GB
128GB
256GB
64GB

Loại A: 7.500.000đ

Loại B: 5.700.000đ

Loại C: 4.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

128GB

Loại A: 8.500.000đ

Loại B: 6.700.000đ

Loại C: 5.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 9.000.000đ

Loại B: 7.200.000đ

Loại C: 6.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 12 Pro Max

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 18.000.000đ

Loại B: 15.700.000đ

Loại C: 14.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 19.000.000đ

Loại B: 16.700.000đ

Loại C: 15.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

512GB

Loại A: 19.500.000đ

Loại B: 17.200.000đ

Loại C: 16.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

iPhone 12 Pro

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 15.500.000đ

Loại B: 13.200.000đ

Loại C: 12.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 16.500.000đ

Loại B: 14.200.000đ

Loại C: 13.200.000đ 

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 17.000.000đ

Loại B: 14.700.000đ

Loại C: 13.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 12

128GB
256GB
256GB
128GB

Loại A: 10.800.000đ

Loại B:   9.000.000đ

Loại C:    8.000.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 11.800.000đ

Loại B: 10.000.000đ

Loại C:   9.000.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 12.300.000đ

Loại B: 10.500.000đ

Loại C:   9.500.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 13 Pro Max

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 21.600.000đ

Loại B: 19.100.000đ

Loại C: 18.100.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 24.000.000đ

Loại B: 21.500.000đ

Loại C: 20.500.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 25.500.000đ

Loại B: 23.000.000đ

Loại C: 22.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 13 Pro

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 19.500.000đ

Loại B:  17.500.000đ

Loại C:  16.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 21.000.000đ

Loại B: 19.500.000đ

Loại C: 18.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 22.500.000đ

Loại B: 20.500.000đ

Loại C: 19.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 13

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 15.000.000đ

Loại B: 13.000.000đ

Loại C: 12.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 16.800.000đ

Loại B: 14.800.000đ

Loại C: 13.800.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 17.700.000đ

Loại B: 15.700.000đ

Loại C: 14.700.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhoneApple Watch

iPhone XS Max

64GB
256GB
512GB
64GB

Loại A: 7.500.000đ

Loại B: 5.700.000đ

Loại C: 4.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

256GB

Loại A: 8.500.000đ

Loại B: 5.700.000đ

Loại C: 4.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

512GB

Loại A: 9.000.000đ

Loại B: 7.200.000đ

Loại C: 6.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

iPhone XS

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 6.500.000đ

Loại B: 4.700.000đ

Loại C: 3.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

256GB

Loại A: 7.500.000đ

Loại B: 5.700.000đ

Loại C: 4.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

512GB

Loại A: 8.000.000đ

Loại B: 6.200.000đ

Loại C: 5.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

iPhone XR

64GB
128GB
256GB
64GB

Loại A: 5.800.000đ

Loại B: 4.000.000đ

Loại C: 3.300.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

128GB

Loại A: 6.300.000đ

Loại B: 4.500.000đ

Loại C: 3.800.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

256GB

Loại A: 6.800.000đ

Loại B: 5.000.000đ

Loại C: 4.300.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

iPhone 11 Pro Max

64GB
256GB
512GB
64GB

Loại A: 12.500.000đ

Loại B: 10.200.000đ

Loại C:   9.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 13.500.000đ

Loại B: 11.200.000đ

Loại C:   9.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 14.000.000đ

Loại B: 11.700.000đ

Loại C: 10.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 11 Pro

64GB
128GB
256GB
64GB

Loại A: 10.000.000đ

Loại B:  8.200.000đ

Loại C:  7.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

128GB

Loại A: 11.000.000đ

Loại B:   9.200.000đ

Loại C:   8.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 11.500.000đ

Loại B:  9.700.000đ

Loại C:  8.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 11

64GB
128GB
256GB
64GB

Loại A: 7.500.000đ

Loại B: 5.700.000đ

Loại C: 4.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

128GB

Loại A: 8.500.000đ

Loại B: 6.700.000đ

Loại C: 5.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 9.000.000đ

Loại B: 7.200.000đ

Loại C: 6.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 12
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 12 Pro Max

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 18.000.000đ

Loại B: 15.700.000đ

Loại C: 14.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 19.000.000đ

Loại B: 16.700.000đ

Loại C: 15.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

512GB

Loại A: 19.500.000đ

Loại B: 17.200.000đ

Loại C: 16.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Trợ giá + 200.000đ lên đời iPhone 11, 12

iPhone 12 Pro

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 15.500.000đ

Loại B: 13.200.000đ

Loại C: 12.200.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 16.500.000đ

Loại B: 14.200.000đ

Loại C: 13.200.000đ 

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 17.000.000đ

Loại B: 14.700.000đ

Loại C: 13.700.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 12

128GB
256GB
256GB
128GB

Loại A: 10.800.000đ

Loại B:   9.000.000đ

Loại C:    8.000.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 11.800.000đ

Loại B: 10.000.000đ

Loại C:   9.000.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 12.300.000đ

Loại B: 10.500.000đ

Loại C:   9.500.000đ

Trợ giá + 1.000.000đ lên đời iPhone 13 Series
Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 13 Pro Max

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 21.600.000đ

Loại B: 19.100.000đ

Loại C: 18.100.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 24.000.000đ

Loại B: 21.500.000đ

Loại C: 20.500.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 25.500.000đ

Loại B: 23.000.000đ

Loại C: 22.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 13 Pro

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 19.500.000đ

Loại B:  17.500.000đ

Loại C:  16.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 21.000.000đ

Loại B: 19.500.000đ

Loại C: 18.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 22.500.000đ

Loại B: 20.500.000đ

Loại C: 19.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

iPhone 13

128GB
256GB
512GB
128GB

Loại A: 15.000.000đ

Loại B: 13.000.000đ

Loại C: 12.000.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

256GB

Loại A: 16.800.000đ

Loại B: 14.800.000đ

Loại C: 13.800.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

512GB

Loại A: 17.700.000đ

Loại B: 15.700.000đ

Loại C: 14.700.000đ

Thu cũ giá tốt – Thẩm định nhanh

Watch Series 3 38mm

GPS
LTE
GPS

Loại 1: 1.750.000đ

Loại 2: 1.500.000đ

Loại 3: 1.200.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE

Loại 1: 1.750.000đ

Loại 2: 1.500.000đ

Loại 3: 1.200.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

AW3_1

Watch Series 3 42mm

GPS
LTE
GPS

Loại 1: 1.950.000đ

Loại 2: 1.700.000đ

Loại 3: 1.350.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE

Loại 1: 1.950.000đ

Loại 2: 1.700.000đ

Loại 3: 1.350.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Watch Series 4 40mm

GPS
LTE
GPS

Loại 1: 2.450.000đ

Loại 2: 2.150.000đ

Loại 3: 1.750.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE

Loại 1: 2.650.000đ

Loại 2: 2.250.000đ

Loại 3: 1.850.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Watch Series 4 44mm

GPS
LTE
GPS

Loại 1: 2.450.000đ

Loại 2: 2.150.000đ

Loại 3: 1.750.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE

Loại 1: 2.650.000đ

Loại 2: 2.250.000đ

Loại 3: 1.850.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Watch Series 5 40mm

GPS
LTE-Nhôm
LTE-Thép
GPS

Loại 1: 3.150.000đ

Loại 2:  2.700.000đ

Loại 3:  2.300.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE-Nhôm

Loại 1: 3.150.000đ

Loại 2: 2.700.000đ

Loại 3: 2.300.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE-Thép

Loại 1: 3.700.000đ

Loại 2: 3.300.000đ

Loại 3: 2.900.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Watch Series 5 44mm

GPS
LTE-Nhôm
LTE-Thép
GPS

Loại 1: 3.300.000đ

Loại 2: 2.900.000đ

Loại 3: 2.500.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE-Nhôm

Loại 1: 3.450.000đ

Loại 2: 3.050.000đ

Loại 3: 2.650.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE-Thép

Loại 1: 4.100.000đ

Loại 2: 3.650.000đ

Loại 3: 3.150.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Watch Series 6 40mm

GPS
LTE-Nhôm
LTE-Thép
GPS

Loại 1: 4.400.000đ

Loại 2: 3.900.000đ

Loại 3: 3.400.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE-Nhôm

Loại 1: 4.650.000đ

Loại 2: 4.050.000đ

Loại 3: 3.500.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE-Thép

Loại 1: 5.200.000đ

Loại 2: 4.550.000đ

Loại 3: 3.950.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Watch Series 6 44mm

GPS
LTE-Nhôm
LTE-Thép
GPS

Loại 1: 4.650.000đ

Loại 2: 4.150.000đ

Loại 3: 3.600.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE-Nhôm

Loại 1: 4.900.000đ

Loại 2: 4.300.000đ

Loại 3: 3.700.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE-Thép

Loại 1: 5.450.000đ

Loại 2: 4.750.000đ

Loại 3: 4.200.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Watch SE 40mm

GPS
LTE
GPS

Loại 1: 3.300.000đ

Loại 2: 2.900.000đ

Loại 3: 2.450.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE

Loại 1: 3.550.000

Loại 2: 3.150.000đ

Loại 3: 2.750.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Watch SE 44mm

GPS
LTE
GPS

Loại 1: 3.550.000

Loại 2: 3.150.000đ

Loại 3: 2.750.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

LTE

Loại 1: 3.950.000đ

Loại 2: 3.500.000đ

Loại 3: 3.100.000đ

Trợ giá 500.000đ lên đời Watch Series 7

Thêm Heading của bạn tại đây