[sd_thank_you_is_onepay]

Thanh toán đơn hàng thành công!

[/sd_thank_you_is_onepay]

[sd_co_thank_you_not_onepay]

Tạo đơn hàng thành công!
Đơn hàng chưa thanh toán. Bạn hãy tiến hành thanh toán để hoàn thành việc đặt hàng!

[/sd_co_thank_you_not_onepay]

[sd_co_thank_you_not_onepay]Số tài khoản: 66666508888
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – TPBank 
Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN HESMAN VIỆT NAM
Nội dung chuyển khoản: 76537039776536
76537 là mã đơn hàng – 039776536 là số điện thoại của bạn 
Lưu ý: Nội dung chuyển khoản cần chính xác theo hướng dẫn trên, để nhận được thông báo về giao dịch.

[/sd_co_thank_you_not_onepay]

[sd_thank_you_is_onepay]
Cảm ơn bạn đã thanh Toán qua Onepay
[/sd_thank_you_is_onepay]


Xem thêm sản phẩm khác

Thêm Heading của bạn tại đây